18 januari 2016

kerstgedachte

De dagen zijn kort en de nachten lang. ’t Is ’s middags om vijf uur al donker. Dan zie je in huizen, in winkels, op straat het sterren- en kaarsengeflonker. En dan lijkt het net of de mensen elkaar veel vriend’lijker, aardiger groeten;