Toon alles

Kerstconcert Maria Magdalena Postel 2018

Optreden verzorgingshuis MMP

Verslag van het kerstconcert bij verzorgingshuis Maria Magdalena Postel op 17 december 2018.

Op maandag 17 december 2018, onze repetitieavond, hebben we een kerst concert mogen verzorgen in Gendringen bij verzorgingshuis Maria Magdalena Postel.
 
We waren om 19.00 uur samen gekomen en hebben kunnen inzingen in een apart lokaaltje. Om 19.15 uur was dit wel klaar en hebben we, heel ontspannen, met elkaar het concert van gisteren kunnen doornemen. Onze voorzitster en dirigent waren hierover duidelijk positief voor wat betreft bezoekersaantal, zangkwaliteit en ook financieel.
Enkele mannen van het koor hadden voordien onze piano weten te verhuizen van het repetitie lokaal naar de zaal van Maria Postel.
 

Toelichting dirigent

Om half 8 begonnen in een goed gevuld zaaltje met een samenzang:  Wij komen tezamen. Er werd goed meegezongen door de bezoekers.

Wij zijn daarna verder gegaan met:  Behold, I bring you good tidings en All bells in Paradise en O, Holy Night. Onze dirigent gaf voor elk lied informatie over componist en tekst van de te zingen nummers.
 
Na de eerste 3 Engelstalige nummers volgden weer een samenzang: Nu zijt wellekome.
Daarna zongen we twee Spaanstalige nummers; A la Puerto del Cielo en de dames zongen Arruru. Toen Tollite Hostias en Transeamus.  Dit lied gaf zichtbaar veel herkenning en herinnering bij de toehoorders.
 
In de pauze kregen we koffie met een kerstkransje aangeboden.
 
We zijn weer verder gegaan met Puer Natus est en drie Duits- talige liederen; Heilige Nacht, Wiegenlied de Hirten en Leise rieselt der Schnee.                 
We hebben ook weer samen de aloude: Herdertjes lagen bij Nachte gezongen en toen Resonet in Laudibus met solisten koortje en This Holy Chrismas Night. 
 
Als afronding hebben we samen: Stille Nacht, de Nederlandse vertaling, gezongen met onze enthousiaste toehoorders. Ook hier is weer vlot mee gezongen door de mensen van het zorgcentrum maar ook door enkele gasten uit het dorp en ook zelfs een oud lid van ons koor.
 
Reacties nadien: We hebben een fijne kerstsfeer beleefd en kerst gevoel aan over gehouden, ……. dat was nou net de bedoeling.
 
Dankbaarheid alom, fijn om dit te mogen doen.
 
Met vriendelijke zangers groeten Frans v. Hal
 
Zie ook de foto’s  van dit kerstconcert