De oprichting

Het Ulfts Gemengd Koor is in 1953 opgericht door Adriaan Hendriks, een muzikaal begaafde onderwijzer uit het achterhoekse Ulft. Het koor is ontstaan door het samengaan van een dameskoor met mannen van het toenmalige Ulfts Mannenkoor. In 1991 gaf Adriaan Hendriks te kennen om afscheid te willen nemen. Zijn afscheid vond plaats op 8 juli 1991. Dirigent Henk Peppelman uit Wehl volgde hem op.

Op 18 december 1992 heeft het UGK helaas afscheid moeten nemen van haar oprichter. Tijdens de uitvaart, die op die dag plaatsvond, heeft het UGK dit gedaan door diverse liederen ten gehore te brengen, in nagedachtenis van haar oprichter.

De beginjaren

In de beginjaren werd de toon gezet voor 38 jaren zingen onder leiding van Adriaan Hendriks.

Het koor manifesteerde zich tijdens de jaarlijkse concertavonden, bij de contactavonden tussen koren in de regio, bij de jaarlijkse kerstconcerten in de Sint Antoniuskerk in Ulft (vaak met de Ulftse Nachtegalen), bij het geven van serenades, het zingen in bejaarden- en ziekenhuizen en het deelnemen aan concoursen. Bert van Hal verzorgde tot 1981 vaak de pianobegeleiding.

Om de onderlinge band te versterken stond het koor bekend om haar jaarlijkse droppings en fietstochten. In die tijd is ook de saamhorigheid en warmte die het Ulfts Gemengd Koor zo kenmerkt, ontstaan en verder gegroeid.

De jubileumconcerten

Jubilea worden door het Ulfts Gemengd Koor altijd op een bijzonder muzikale manier gevierd. Door samen te werken met muzikale vrienden uit binnen- en buitenland trakteert het UGK telkens weer haar bezoekers op een muzikaal feestje.

15-jarig jubileum
Zo werd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan een concert gegeven waarbij gezongen werd samen met het Utrechts Byzantijns Koor.

25-jarig jubileum
Bij het 25-jarig jubileum trad het Oost Nederlands Kamerkoor (onder leiding van Chiel de Leeuw) en de kopergroep Giovanni Gabrieli op tijdens het jubileumconcert. Bij de feestelijke eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk werd de Missa Brevis van Haydn gezongen, met Chiel de Leeuw als begeleider aan het orgel. Dit feest was ook de aanleiding om voor het eerst in uniforme kleding op te treden.

30-jarig jubileum
De Missa Brevis werd ook gezongen in de Sint Antoniuskerk tijdens het 30-jarig bestaan. Pianist Henk Bennink begeleidde hierbij op het orgel. Daarnaast werd er een jubileumconcert gegeven.

40-jarig jubileum
Ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum werd een groots concert gegeven in de Sint Antoniuskerk, met medewerking van het Oost-Gelders Symfonie orkest, pianist Henk Bennink en solisten Henriëtte van Lith en Harrie Pierik.

45-jarig jubileum
Bij het 45 jarig bestaan werd Die Schöpfung van Haydn uitgevoerd met medewerking van het klein symfonieorkest Flos Campi uit Nijmegen.

50-jarig jubileum
De Pastoral Messe van Anton Diabelli werd bij het 50-jarige bestaan opgenomen op cd in de St. Antoniuskerk. Solisten die hierbij hun medewerking verleenden waren sopraan Henriëtte van Lith, alt Eline Harbers, tenor John van Halteren en bas Niek van Klaveren. De orgelbegeleiding was in handen van Henk Bennink.

60-jarig jubileum
Voor het 60-jarig jubileum werd maandenlang toegewerkt naar het jubileumconcert in de Sint Antoniuskerk waarin onder andere delen uit Elias van Mendelssohn-Bartholdy en uit Die Schöpfung van Haydn vertolkt werden met het Oost-Gelders Symfonie Orkest, solisten Kerstin Jansen (sopraan), Arco Mandemaker (tenor), Joep van Geffen (bas) en pianist Henk Bennink.

De concertreizen

Hoogtepunten in de geschiedenis van het koor waren naast de optredens de onvergetelijke concertreizen, waarbij het UGK optrad in buitenlandse concertzalen en kathedralen en vaak in samenwerking met lokale, buitenlandse gezelschappen of solisten. Zo heeft het UGK in het verleden opgetreden in onder meer Wenen, Berlijn en Leipzig.

Wenen in 1992
Na 39 jaar UGK volgde in november 1992 (de start van het veertigste levensjaar) de eerste buitenlandse reis, naar Wenen. Een onvergetelijke reis, met als een van de hoogtepunten zingen in slot Schönbrunn.

Berlijn in 2006
Op 23 augustus 2004 nam Gerard Rutjes uit Bemmel de dirigeerstok over. Hij bouwde het repertoire verder uit. Onder zijn leiding werd er in 2006 een concertreis naar Berlijn gemaakt.Hoogtepunten waren een optreden tijdens het internationale korenfestival in de Kammermusiksaal van de Berliner Philharmoniker en een door het koor gezongen eucharistieviering in de Rosenkranz Basilik. Ook heeft het koor er meegewerkt aan een open-deur-concert in de Matthiaskirche.

Leipzig in 2016
In 2016 maakte het koor een prachtige concertreis naar Leipzig. In deze stad, die een en al muziek ademt omdat tal van wereldberoemde musici (waaronder Bach en Mendelssohn) er woonden en werkten, gaf het koor met het Leipziger koor Modern Voices een concert in de Alte Börse. Ook verzorgde het koor een eucharistieviering in de St. Laurentiuspfarrei in Leipzig-Reudnitz.

Het UGK vandaag de dag

Vandaag de dag bestaat het Ulfts Gemengd Koor uit ruim veertig leden, afkomstig uit Ulft en omgeving. Het bijzondere hieraan is het feit dat maar liefst een derde van ons koor uit mannen bestaat. Voor een gemengd koor is die verdeling iets om trots op te zijn. Naast passie voor muziek zijn trouw, gezelligheid en saamhorigheidsgevoel kenmerkend voor de koorleden. Het verbaast dan ook niet dat een derde van de leden meer dan 25 jaar lid is en dat het koor zelfs vijf ereleden kent die al meer dan vijftig jaar lid zijn van het Ulfts Gemengd Koor. Maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Regelmatig verwelkomen wij aspirant-leden, introducees of zangers tijdens onze repetities. Zij komen eerst vrijblijvend luisteren of meezingen en sfeer proeven, om daarna te besluiten lid te worden.

Noten kunnen lezen is trouwens geen voorwaarde. Passie voor populaire, klassieke en religieuze muziek wel. Dat is onze drijfveer! Door de jaren heen heeft het koor, waarvan mannen- en vrouwenstemmen in harmonie klinken, een kleine vijfhonderd verschillende liederen gezongen. Maar nog steeds wordt er gezocht naar nieuw repertoire, naar afwisseling en naar nieuwe uitdagingen. Samen met dirigent, begeleiding en de begeleiding van een professionele zangpedagoog, kunnen wij ons als koor blijven ontwikkelen.

Dit betekent vanzelfsprekend dat wij ons repertoire ook aan het grote publiek ten gehore willen brengen. Hiervoor organiseert het UGK jaarlijks enkele vaste concerten, zoals het voorjaarsconcert in 'de Hemel' in Ulft, ons traditionele kerstconcert in de Ulftse kerk en het jaarlijkse kerstoptreden in één van de verpleeghuizen in de regio. Het zijn concerten waar naast het UGK ook gastkoren, muzikanten of solisten worden uitgenodigd en meezingen of -spelen. Daarnaast zijn er het jaar door wisselende optredens, bijvoorbeeld bij uitwisselingen met andere koren, het brengen van serenades of spontaan georganiseerde optredens zoals in 2016 voor de vluchtelingen in de Kruisberg in Doetinchem. Ook kan het koor de gezangen tijdens een eucharistieviering verzorgen. en natuurlijk onze meerdaagse concertreizen naar het buitenland.

Het UGK denkt steeds vooruit en plant nieuwe activiteiten en concerten. Zo staan er ook dit jaar weer diverse concerten en activiteiten gepland. Bekijk voor een actueel overzicht van de reeds aangekondigde evenementen onze agenda.