Muziekcommissie

Doel

De muziekcommissie van het UGK zorgt voor de keuze van het te zingen repertoire. Naast het aandragen van nieuw in te studeren muziekwerken stelt de commissie aan de hand hiervan een programma samen voor ieder concert. De eindverantwoording hiervan ligt bij de dirigent. Elk commissielid is een aanspreekpunt voor de leden.

Samenstelling

In de MUCO hebben zitting de dirigent, een afgevaardigde van het bestuur, de bibliothecaris en een aantal leden uit het koor. In deze bezetting is de dirigent eindverantwoordelijk en fungeert het bestuurslid als aanspreekpunt vanuit het bestuur. de bibliothecaris verzorgt en beheert alle documenten en muziekstukken. De overige commissieleden werken mee door o.a. muziekstukken in te brengen, concerten te bezoeken en via internet of de muziekbibliotheek op zoek te gaan naar nieuwe muziekstukken voor het UGK.

Huidige commissieleden

De huidige commissieleden zijn;

  • Gerard Rutjes
  • Frieda Heijmen
  • Toon Roes
  • Lenie v.d. Kamp
  • Willem Slagveld