In 2010 ging de koorreis van het Ulfts Gemengd Koor naar Brugge. Op 23 oktober 2010 werd daar een concert gegeven.

In het koorvenster van oktober 2010   op blz.  11 t/m 13 een verslag van Alois Mecking over de voorbereiding van deze reis.  Meer over deze reis  is te lezen op de blz. 13 t/m 30 van het koorvenster van januari 2011.  In dit uitgebreide verslag is ook te lezen hoe koorleden deze reis hebben ervaren.