Toon alles

Nieuwsbrief UGK januari 2023

Nieuwjaarsfeestavond 9 januari 2023
Deze Nieuwjaarsbijeenkomst is georganiseerd door de tenoren. We waren benieuwd en hebben ons laten verrassen.
’s Morgens was de uitvaart van Gerard Koster, oud-koorlid en man van Hermien, geweest. Dat gaf deze avond wel een dubbel gevoel. We zijn dan ook begonnen met een moment van stilte en bezinning.

Eerst een terugblik naar het afgelopen jaar… 2022
Waar we dachten op 3 januari ons nieuwjaarsfeest te kunnen geven, werden we tegen gehouden doordat de corona besmettingen in het land weer opliepen. Het land was nog in volledige lockdown.

Op maandag 14 februari was de lockdown opgeheven en konden we eindelijk weer samen zijn. We hebben deze avond onze zeven jubilarissen gehuldigd. Het was een heel gezellig avond, we hadden elkaar een hele tijd niet gezien en gesproken.

Op maandag 7 maart hadden we onze Algemene Ledenvergadering.

Twee bestuursleden hebben op 12 april een bezoek gebracht aan Riet Kamphuis, ze heeft om gezondheidsredenen haarAfscheid Riet Kamps lidmaatschap opgezegd na 38 jaar. Ze is gehuldigd tot erelid, kreeg een oorkonde, een bon en een bloemetje. Ze was hiermee echt verrast. Ook Jos Teitink heeft om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap opgezegd, ook hij kreeg bloemen en een attentie.

De nieuwe koorfoto’s zijn gemaakt op maandag 9 mei bij het Openlucht Theater. Ook Gerard en Henk mochten poseren.

Het Lente concert dat gepland stond op zondag 6 of 12 juni hebben we niet door laten gaan, omdat de coronabesmettingen weer opliepen en we te weinig repetities hadden.

Op vrijdag 24 juni konden we voor het eerst weer samen zingen, bij een huwelijksmis in Huissen. Dat was heel bijzonder om te doen. Het bruidspaar en de kerkgangers waren zeer enthousiast.

Voor de seizoen afsluiting op maandag 27 juni, hadden we de bediening in eigen beheer. Deze avond werd georganiseerd door de alten, er waren lekkere taarten gebakken door de alten. Er was een kleine “rommelmarkt”, we speelden een bingo, velen hadden wat prijsjes meegebracht. Als afsluiting stond er een frietkraam, waar eenieder kon eten wat hij lustte. Het was een gezellige, geslaagde avond.

Van 4 juli t/m 8 augustus hadden we vakantie.

15 augustus was weer de eerste repetitie na de vakantie, Riet Kamphuis kwam deze avond en wilde zo nog een keer iedereen gedag zeggen en ze trakteerde op gebak. Om 20.30 u begonnen we met de repetitie.

Maandag 3 oktober en maandag 7 november was Anna Marie Krijgsman, de stemcoach, er om ons weer wat stem- en ademhalingstechnieken te leren die we kunnen toepassen tijdens het zingen.

Judith BaakmanHet Kerstconcert was op vrijdag 16 december in de H.H. Martelaren van Gorkumkerk in Varsselder. Medewerking werd verleend door Harpiste Judith Baakman. Julian Simmes begeleidde ons deze avond op de piano. Het was een mooi concert. Alleen jammer dat het bezoekersaantal tegenviel.

Op maandagavond 19 december hebben we een Kerstconcert gegeven in zorgcentrum Oevelgunne in Gendringen. Het is altijd lastig zingen in een zorgcentrum, maar de bewoners hebben er van genoten en daar doen we het voor.

 

 

De website wordt steeds up-to-date gehouden. Zowel door de webmaster Chris Ketelaar als door Thea Aarendonk. Thea steekt er veel tijd in maar ze wil graag hulp, hulp van leden. De website is immers ook voor en van jullie. Het zou fijn zijn als er iemand is die zegt …ik wil wel mee kijken en helpen waar ik kan. Ze wil graag hulp bij het plaatsen van berichten en foto’s, het gaat er niet om dat je verstand van de pc moet hebben, maar het gaat om het meedenken, wat waar geplaatst moet worden. Ook vraag ik jullie leden, en ik blijf het herhalen: stuur gerust iets leuk in…een verhaal, iets wat je bezig houdt.

Dan een Vooruitblik.
Samen met het bestuur en Gerard kijk ik vooruit naar 2023, ons jubileumjaar: het Ulfts Gemengd Koor bestaat 70 jaar.

Het eerste concert van 2023 is op zondag 16 april in het Dorpshuus in Varsselder. Medewerking wordt verleend door Barbershopkoor Miracle Sound uit Doetinchem. Ik verheug me op deze samenwerking en op het concert.

Maar nog meer verheug ik me op het jubileumconcert op zondag 22 oktober met het jeugdkoor Ulftse Nachtegalen en Lucinia. Beide koren zijn opgericht door Adriaan Hendriksen.
De muziekcommissie gaat aan de slag om mooie liederen uit te zoeken voor beide concerten. En samen met jullie gaan we er tegen aan, om er twee fantastische concerten van te maken. Dus een goed repetitie bezoek is van groot belang. Ik heb er alle vertrouwen in en …. Ik reken op jullie.

Gerard, jou wil ik graag hartelijk bedanken voor je inzet van het afgelopen jaar.
Koorleden, jullie hartelijk bedankt voor je inzet en repetitie bezoek van het afgelopen jaar.
Medebestuursleden ook hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar.
Ook wil ik diegenen bedanken die op welke manier dan ook hebben meegewerkt bij concerten of activiteiten.
Tot slot wens ik jullie een gelukkig en vooral een gezond 2023 toe met allen die jullie dierbaar zijn.
Maria Ketelaar
Voorzitter