6 oktober 2021

Afscheid van het Ulfts Gemengd Koor na 62 jaar

Christien Molenaar neemt na 62 jaar lid te zijn geweest afscheid van het UGK. Gezondheidsredenen maken het moeilijker om lid te blijven.
21 september 2021

De eerste repetitie sinds 1,5 jaar

2 juni 2021

Woord van de voorzitter juni 2021

21 april 2021

Woord van de voorzitter april 2021

30 maart 2021

Pasen

15 maart 2021

Mededelingen ALV 2021

10 februari 2021

Afscheid Het Hemeltje en nieuw begin Mulderije

10 januari 2021

Nieuwjaarswens 2021 met terugblik

23 oktober 2020

Afscheid Frans van Hal

8 juli 2020

Afscheid Astrid Heuvels