20 november 2022

Verslag van de Jubileumcommissie

31 augustus 2022

Waar zijn de prijzen van het Ulfts Gemengd Koor gebleven?

5 juli 2022

Jubileumboek 70 jaar UGK

Op 4 april 2022 kwam de jubileumboek-commissie voor het eerst bij elkaar. Deze commissie bestaat uit vier leden: Hermien Koster, Stef Hermsen, Netty Kok en Tineke Meester.