Toon alles

70 jaar Ulfts Gemengd Koor

Programma boekje 22-10-2023

Als je koor 70 jaar bestaat, laat je dat natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Al lang van We wilden heel graag een jubileumconcert. De leden mochten aangeven wat ze graag zouden zingen tijdens dit concert. De MUCO werd ingeschakeld en zij stelden uit alle ingebrachte ideeën een heel mooi programma samen. Ook kwam er het voorstel voor twee nieuwe liederen, die we vervolgens besteld hebben.

Er werd hard gerepeteerd. Ook werden er gastzangers gezocht. Tien mensen hebben we bereid gevonden ons als gastzanger te ondersteunen. De repetities werden een half uur langer. Zaterdagen werden opgeofferd om extra te repeteren.

Omdat Adriaan Hendriks zowel de oprichter was van de Ulftse Nachtegalen enLuscinia als van het UGK, wilden we graag samen met deze twee koren optreden. De vraag was natuurlijk ook waar we dit concert wilden geven. Het liefst natuurlijk in Ulft zelf. En zo kwamen we bij de DRU uit. Maandag 17 oktober gingen we proef zingen in de DRU. Dat viel nog best tegen. Maar de datum voor het concert naderde met rasse schreden.

Zondag 22 oktober was het dan zover. Iedereen was om half tien aanwezig. Eerst een kopje koffie of thee en om 10 uur begonnen we met inzingen. Om 11 uur hadden we nog een pauze en om 12 uur gingen we de liederen oefenen die we samen met
de Ulftse Nachtegalen en Luscinia zouden zingen. Om 2 uur begon het concert. De zaal was uitverkocht. Wat een verrassing was dat. Technicus Daan de Bruijn zorgde dat de verlichting telkens mooi was en dat de geluidskwaliteit optimaal was.

We begonnen, toen Gerard het gordijn open had gemaakt, met “Jubilate Deo” van Johan Helmich Roman. Wat prachtig. Dat knalde meteen de zaal in. Daarna kwam er een schoonmaker binnen die als opdracht had om de zaal schoon te maken. Hij
vroeg zich af wat al die mensen in de zaal deden. Het was een erg leuk intermezzo van Theo Soontiëns.

Vervolgens werden “The Dance” en “False Love” gezongen, beide composities van Sir Edward Elgar. Theo kwam daarna weer terug en ging onze voorzitter Maria Ketelaar een aantal vragen stellen over het jubileum en het koor.
Het eerste deel sloten we af met “Dirait-on” van Morten Johannes Lauridsen en Rainer Maria Rilke. Er zitten in dit lied een paar moeilijke passages, maar we hebben ons er zeer goed doorheen geslagen. En ten slotte “Preghierra” van Rossini. Anton,
Leo, Alma en Maria zongen solo. Ze deden dat heel goed, en zo werd het een prachtige vertolking.

Theo kwam op met jongetje dat hij in zijn nekvel had gepakt met de vraag of er iemand een kind kwijt was. Het was een van de zangers van de Ulftse Nachtegalen. Wij maakten plaats zodat zij, samen met Luscinia, aan hun optreden konden
beginnen. Zij hadden een prachtig programma samengesteld met samenzang tussen de twee koren en de koren ook ieder apart. Ook zij hadden solisten. Wat een prachtige stemmen.

Daarna was het pauze en kon de schoonmaker eindelijk de zaal schoonmaken.Iedereen kon genieten van een heerlijk pauzedrankje en ondertussen werden er al veel lovende woorden gesproken.

Na de pauze begonnen de Ulftse Nachtegalen en Luscinia met het tweede deel van hun programma. Ze begonnen met een aantal Zweedse en Deense traditionele liederen en eindigden met Engelse liederen.

Het UGK kwam op het podium en ging achter de andere twee koren staan en samen zongen we Benedictus van Karl Jenkins. De inleiding was prachtige vioolmuziek door Jelmer Simmes, met piano door Henk Bennink. Kippenvel. Die koren samen was
indrukwekkend.

Het UGK ging alleen verder met “Anthem” uit de musical Chess. Een heel mooi, indrukwekkend lied. Het Spaanse “Te Quiero” van Alberto Favero, werd gezongen met twee solisten: Frieda en Leo. Nieuw in ons repertoire is “Morning has Broken”, van Cat Stevens, in een werkelijk prachtig arrangement van Eleanor Farjeon. We eindigden ons deel met “Bridge over Troubled Water” van Paul Simon en “You are the New Day” van John David.

De Ulftse Nachtegalen en Luscinia kwamen weer op het toneel en samen zongen we “Die Nachtigal” van Felix Mendelssohn Bartoldy en “Gabriella’s Sång” van Stefan Nilsson uit de film As it is in Heaven. We mochten een geweldig applaus ontvangen en een staande ovatie. Maria sprak haar dankwoorden uit en Anneke mocht iedereen bloemen overhandigen: Ben Simmes: dirigent van de Ulftse Nachegalen en Luscinia, Jelmer Simmes, viool, Henk Bennink: piano en Gerard Rutjes: dirigent UGK.

Als toegift zongen we “Mnogaja Ljeta”. Een zegewens voor nog vele jaren.

 

Na nog een drankje in de foyer begaven de koorleden en genodigden zich naar het OUHR-lokaal waar we konden genieten van een heerlijk diner ter afsluiting van deze zeer geslaagde dag.
En bij het weggaan kreeg iedereen een jubileumboek met daarin de rijke geschiedenis van 70 jaar UGK

Anneke Hettema

 

 

Concertuitvoering 70 jarig jubileum Ulfts Gemengd Koor met Luscinia en Ulftse Nachtegalen

Eerste gedeelte concert

Tweede gedeelte concert