25 maart 2020

Kort verslag van de jaarvergadering 2020

Kort verslag van de jaarvergadering op 17 februari 2020 in “De Hemel” De vergadering wordt geopend met de Bestuursmededelingen (zie bijlage) De notulen van de jaarvergadering van 18 februari 2019, de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2019 en de begroting voor 2020 worden goedgekeurd. De nieuwe kascommissie […]
5 februari 2020

Van Brabant naar de Achterhoek

Mijn eerste koorervaring deed ik al jong op: het doopkoortje van de Sacramentskerk in Tilburg. Er werd veel gedoopt in die tijd, dus regelmatig mochten we aantreden. We zijn zelfs een keer op TV geweest. Toen nog zwart-wit televisie. Mijn vader zat met zijn fotocamera voor de televisie om een […]
19 januari 2020

Verslag kerstconcert Gendringen 2019

Zaterdagavond 21 december hebben we een kerstconcert verzorgd in de Martinuskerk in Gendringen. Op 17 december is Alois Mecking, onze tenor, totaal onverwacht overleden. Alois heeft veel betekend voor ons koor. Chris heeft dat ook aan de aanwezigen verteld aan het begin van het concert. We hebben het concert opgedragen […]
23 december 2018

Kerstconcert Silvolde 2018

Verslag van het kerstconcert samen met het Ulfts Mannenkoor in de Mauritiuskerk te Silvolde op 16 december 2018.