4 maart 2018

Bestuursmededelingen Jaarvergadering 2018

De voorzitter Maria Ketelaar opent de jaarvergaderingo op 26 januari 2018 en heet een ieder welkom. Alvorens verder te gaan met de agenda doet ze de volgende mededelingen: