19 oktober 2016

Reisverslag Concertreis Leipzig

Van 15 tot en met 19 september is het Ulfts Gemengd Koor op reis geweest naar Leipzig. hier heeft het UGK niet alleen andere koren ontmoet, maar ook opgetreden. In dit reisverslag leest u de belevenissen van onze leden en nog veel meer.