29 juni 2016

Nieuwe huisstijl, nieuwe website

18 januari 2016

De emoties van een golfkoning

Bij de indeling van de groepen liep de spanning reeds hoog op. Bij sommige koorleden was dat reeds goed te merken. In welke groep en bij welke personen zit ik nu? Het regelde zich allemaal van zelf. Onze groep bestond uit : Willemien, Anton, René en Jos M. Na een korte uitleg werd […]
18 januari 2016

Update door de voorzitter

18 januari 2016

Smalltalk door onze dirigent

18 januari 2016

De laatste editie van de hand van Alois Mecking

Zoals uit onderstaand fragment van de notulen van de jaarvergadering van 3 maart 1996 blijkt is de aankondiging gedaan dat het eerste Koorvenster zal verschijnen op 25 maart 1996. Eind 1995 werd de wens geopperd om een clubblad te laten verschijnen van het UGK. De vraag was: wie wil dat op […]