Toon alles

Huldiging Jacques van Dijk

Jacques van Dijk was op 24 augustus 2023 25 jaar lid van het koor. Om gezondheidsredenen kon hij al een tijdje niet meer naar het koor komen. Daarom zijn Anton en ik woensdagavond 3 januari naar Jacques gegaan om hem thuis te huldigen voor zijn 25 jaar lidmaatschap. Hij heeft om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap helaas op moeten zeggen. Ook voor de huldiging thuis had ik een toespraak voor Jacques.

Jacques,

Voor jou moest ik even in het archief duiken, in het koorvenster van 2001. Daarin staat een interview van jou. We lezen er jouw levensverhaal, hoe je als 2-jarige met het hele gezin naar Frankrijk bent geëmigreerd. Dat verhaal heb je ons al eens vaker verteld. Met jouw goedvinden kunnen we dit nog wel voor de leden op de website zetten. Uiteraard niet openbaar! Behalve in een Frans kerkkoortje had je 40 jaar voor je komst bij het UGK nooit gezongen. Maar hoe ben je dan bij het UGK gekomen…

Jullie kinderen zijn muzikaal en hebben bij de Nachtegalen gezongen. Jullie deden er allerlei hand- en spandiensten en via de Nachtegalen leerden jullie Frans van Hal kennen. Frans heeft jullie net zo lang aangemoedigd tot jij en Mieke naar een repetitieavond zijn gegaan. Je bent met samen met Mieke lid geworden op 24 augustus 1998. Jullie waren zeer trouwe leden. Mieke heeft om gezondheidsredenen helaas in 2009 moeten stoppen. Maar zij was een heel trouwe supporter van ons koor.

Je had het moeilijk in het begin met het instuderen van de liederen. Maar door je goede repetitie bezoek kende je dan eindelijk Die Schöpfung…maar ja daarna begon het instuderen weer opnieuw. Maar het is je steeds weer goed gelukt. Met de Franse liederen hielp je ons met de uitspraak. 25 jaar lang ben je een zeer trouw lid geweest van het UGK, ook met het verplaatsen van de piano of de praktikabels was je altijd behulpzaam.

Je gezondheid gaat achteruit, het lukt het niet meer om naar het koor te komen, mede door het verlies van Mieke aan wie wij een warme herinnering hebben. Maar vandaag willen we je huldigen en bedanken voor al je inzet, je gezelligheid en je trouwe lidmaatschap. We hebben een oorkonde , bloemen en een cadeaubon voor je.

Na de toespraak vertelde Jacques nog hoe hij bij Henk Peppelman moest voorzingen en het Franse kerstlied Minuit Chretien heeft gezongen, wat Henk heel bijzonder vond. 

Jacques was erg blij dat de huldiging toch eindelijk nog gelukt was en bedankte het koor voor de fijne jaren samen.

Bedankt Jacques!