In september 2016 hebben we een koorreis gemaakt naar Leipzig. We hebben daar samen opgetreden met de Modern Voices.

Slotwoord concertreis Leipzig door de voorzitter Maria Ketelaar