Op 18 april 2016 heeft het Ulfts Gemengd Koor gezongen in het Asielzoekerscentrum Doetinchem.