Toon alles

De pen juni 2020

De Pen:
Voor deze Pen ben ik maar eens in de geschiedenis van ons koor gedoken. Heel lang geleden bestond er in Ulft een dameskoor “les Rossignols” wat Nachtegalen betekent en opgericht was door Adriaan (Janus) Hendriks. Wat later in 1934 is het Ulfts Mannenkoor opgericht. In 1952 wordt bij het 50-jarig priesterfeest van pastoor de Vries een gelegenheidskoor geformeerd uit beide koren onder leiding van Janus. Op 10 april 1953 besluiten de heren van het resterende Ulfts Mannenkoor en de dames van Les Rossignols om samen te werken en een gezongen toneelstuk op te voeren onder leiding van Janus. Uit deze samenwerking ontstaat het Ulfts Gemengd Koor wat officieel op 23 oktober 1953 is opgericht.
Al sinds 1980 wordt ons koor op voortreffelijke wijze begeleid door pianist-organist Henk Bennink. Op maandag 8 juli 1991 heeft Janus voor de laatste keer de repetitie van het UGK geleid en is opgevolgd door Henk Peppelman. Het koor sloeg een andere weg in. Het repertoire werd uitgebreid. 14 december 1992 is Janus overleden. In 2004 volgt Gerard Rutjes Henk Peppelman op. Het koor zingt meer grote klassieke koorwerken en ook het lichte genre heeft hij verbreed.

Jubilea:
Op 24-3-1963 werd het10 jarig jubileum gevierd met een concert met Els en Harry Pierik. Bij het 15 jarig jubileum op 27-10-1968 was er een concert met het Utrechts Byzantijns koor. Het 20 jarig bestaan werd verlaat gevierd op 27-1-1974 met het Varssevelds Hervormd koor, het Ettens mannenkoor en fanfare Kunst Na Arbeid. Het 25-jarig bestaan werd gevierd met een concert op 21-10-1978 met het Oost Nederlands kamerkoor.
In Oktober 1983 was het 30-jarig jubileumconcert met solisten: Anneke van Hal, Theo Overgoor, Ferdy Cornelissen met Henk Bennink aan de piano en de Harmonie Ulft. Bij het 35 jarig jubileumconcert op 23-10-1988 waren de solisten: Theo Overgoor, Martin Reyntjes en Henk Bennink.
Op 23-10-1993 is het 40-jarig jubileum gevierd met een jubileumconcert met Harrie Pierik en Henriette van Lith die de zieke Els Pierik verving en het Oost Gelders Symfonieorkest. Het 50 jarig jubileum in 2003 stond in het teken van de CD-opname van de Pastoral Messe van Diabelli met het Zelhems Mannenkoor en het jubileumconcert op 12-10-2003 met het orkest Flos Campi.
Het 60 jarig jubileumconcert op 10-5-2014 werd gevierd in de Antoniuskerk met het Oost Gelders Symfonieorkest met stukken uit de Elias van Mendelssohn en de Schöpfung van Haydn.
Op 28 oktober 2018 vierden we het 65 jarig jubileum met een Eucharistieviering, waarin we de Missa Brevis van Haydn o.l.v. Gerard Rutjes met medewerking van soliste Marjo Harmsen en organist Henk Bennink hebben gezongen. Deze mis is voor het eerst uitgevoerd bij het 25 jarig jubileum in 1978 o.l.v. Adriaan Hendriks.

Zie ook Jubileumgids 40 jaar UGK

Koorreizen:
Koorreizen werden er gemaakt o.a. naar Wenen – Praag – de Eifel – Maastricht – Berlijn – Brugge – Leipzig en Ebersdorf, altijd in de sfeer van gezelligheid en saamhorigheid die er vanaf het begin in het koor is tot op heden. In het voorjaar van 2012 zijn we begonnen met de jaarlijkse Hemel-concerten in onze repetitiezaal. Dit is ondertussen een traditie geworden en is een heerlijk luchtig en intiem concert met steeds andere gastoptredens. Jammer genoeg is dit jaar het 9-de Hemel-concert niet doorgegaan door de corona.
En nu op naar het 70-jarig jubileum in 2023!

Anton Visser

Ik geef de pen door aan: Dorien Martens