Toon alles

Afscheid van het Ulfts Gemengd Koor na 62 jaar

Christien Molenaar neemt na 62 jaar lid te zijn geweest afscheid van het UGK. Gezondheidsredenen maken het moeilijker om lid te blijven.

Christien werd lid op 1 oktober 1959. Lenie Mol, die op dat moment de secretaris was bij het UGK, heeft haar toen meegenomen naar de repetitie in Café́ Schepers.
Walter Jordens was voorzitter en Greet Hubers bestuurslid. Christien was toen 20 jaar en ging als sopraan meezingen. Samen met Hermien is ze het langst lid van het UGK.
In 1977 is Christien in het bestuur gekomen. Het bestuur bestond toen uit Tonnie Terhorst (voorzitter), Gerda Rossewij, Nettie Kok en Annie van Os. Ze werd bibliothecaresse en dat heeft ze 25 jaar met plezier gedaan. Samen met haar man Cor richtte ze thuis een hele bibliotheek in met muziek van het koor. Cor was
daarin haar steun en toeverlaat. Tot in de puntjes wordt alles verzorgd en bijgehouden. Het besturen vond ze altijd erg interessant en ook gezellig.
Christien was een heel trouw lid. Repetities werden (bijna) nooit overgeslagen. Met Annie van Os en Truus Frazer verzorgde ze een warm en koud buffet als we
een fietstocht hadden met het hele koor en de partners. Dat smaakte altijd voortreffelijk. Ook ging ze altijd, samen met Cor, mee met de koorreizen. Ze genoten er samen
zichtbaar van.

 

Op woensdagmiddag 23 september hebben we Christien een bloemetje en een attentie gebracht namens het koor. Onder het genot van een kopje koffie, een taartje en drankje hebben we nog mooie herinneringen opgehaald.

Christien, nogmaals bedankt voor je trouwe lidmaatschap en inzet.

Bestuur leden en dirigent
Ulfts Gemengd Koor

Interview in koorvenster nr. 4 Oktober 2004.