8 juli 2020

Brief aan koorleden

Beste mensen, Ik denk dat jullie, net als ik, nog nooit hebben meegemaakt dat we zo lang niet hebben kunnen musiceren. Maanden achter elkaar hebben we geen repetities en uitvoeringen gehad, hebben we geen mogelijkheid gehad om actief met muziek bezig te zijn. In het begin van de coronatijd zeiden […]
8 juli 2020

Afscheid Astrid Heuvels

Afscheidswoord Maria tijdens afscheid van Astrid in crematorium  Berkenhove te Aalten Lieve Astrid, Op 27 februari 2007 kwam je met Herman zingen bij het Ulfts Gemengd Koor. Vanaf het begin voelde jij je thuis bij ons. Jij zong bij de alten en al gauw merkten we, dat wij veel steun […]
1 juli 2020

In memoriam: Astrid Heuvels-Lenting

Tekst namens UGK in het Vizier Op 27 juni is tot ons grote verdriet onverwacht overleden.                                       Astrid Heuvels Afgelopen februari nog werd Astrid gehuldigd omdat zij twaalf en een half jaar lid was van ons koor. Astrid was een zeer gewaardeerde alt en met haar prachtige stem zong zij regelmatig […]
9 juni 2020

Jubileumgids 40 jaar UGK

Anton Visser heeft de jubileumgids van 40 jaar UGK gedigitaliseerd. We denken dat het, zeker tijdens deze coronatijd, voor veel leden leuk is om het door te lezen want er staat veel in over het ontstaan en de geschiedenis van het koor. Ook voor leden die nog niet zo lang […]
9 juni 2020

Corona tijd Maria

Opeens staat alles op z’n kop. René gaat vanaf 16 maart werken in ploegendienst. Ik ga niet meer naar Nijmegen, naar Chris en Manon om op te passen op Lise, Siem en Tygo. Ook daar was voorzichtigheid geboden. En toen ging op 29 maart de deur bij Debbeshoek op slot. Niet […]
27 mei 2020

Ik heb voor het eerst in mijn leven in de middag TV gekeken

Met het spreekwoord “gedeelde smart is halve smart” in het achterhoofd leek het ons leuk om de ervaringen van de coronatijd met elkaar te delen. Daarom vroegen we onze leden: “Hoe beleef jij de coronatijd?” In dit eerste verhaal lees je wat Chris van de Meerendonk heeft meegemaakt.
19 mei 2020

Vocaal digitaal nieuwsbrief KCZB

Wij behoren tot Regio Oost en krijgen nu ook een Nieuwsbrief van de KCZB toegestuurd.  Bijgaand een link naar de nieuwsbrief met bovenaan de meest recente uitgave. Vocaal Digitaal mei 2020: Vocaal Digitaal 2020-03 Vocaal Digitaal april 2020: Vocaal Digitaal 2020-02
16 mei 2020

Advies KCZB aanvang koorrepetities

Beste mensen, Het Coronavirus hakt er voor iedereen behoorlijk in. Al gaat er nu heel langzaam een versoepeling in, voor ons koor gaat dat niet gebeuren . Wij volgen het advies van onze bond, wat u hieronder kunt lezen: Het bestuur van de KCZB geeft koren het advies niet VOOR […]
15 april 2020

In memoriam: Ans Roes

Tot ons grote verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Ans Roes Ans is bij elkaar zestien jaar lid geweest van ons koor. Van 2001 tot en met 2003 had zij in het bestuur de functie van secretaris. Ans was een zeer gewaardeerde alt. Ze genoot van het samen […]
1 april 2020

Hoe de hazen lopen …..

Ik kreeg de pen van Anneke Hettema en dacht: “ Hoe pak ik dit nu aan?” Ik heb de ledenlijst er eens bij gepakt en zag toen tot mijn eigen verbazing dat ik met ca 40% van de leden een “dreudjen” heb.